Klub sto N.R.a42

DIMENZIJE
širina                
 Ø42cm 

dubina                Ø42cm  

visina                    60cm 


MATERIJALIZACIJA
čelik


ZAVRŠNA OBRADA
plastifikacija

burgundi