Žardinjera N.M.a17|4

DIMENZIJE
širina                      
 40cm 

dubina                     40cm  

visina                     120cm

širina saksije        17.5cm 

dubina saksije     17.5cm  

visina saksije       17.5cm


MATERIJALIZACIJA
čelik


ZAVRŠNA OBRADA
plastifikacija

crna sjaj