Svetlosna Instalacija Ring 5

DIMENZIJE

ring 1 Ø1200mm | difuzor sa unutrašnje strane | LED traka

ring 2 Ø1600mm | difuzor sa spoljašnje strane | LED traka

ring 3 i 5 Ø600mm | difuzor sa unutrašnje strane | LED traka

ring 4 Ø1200mm | difuzor sa spoljašnje strane | LED traka

rozetna Ø820mm x H=20mm


MATERIJALIZACIJA
elementi dobijeni metodom
dubokog izvlačenja 

aluminijum


ZAVRŠNA OBRADA
plastifikacija

spoljašnja boja – metalik zlatna
unutrašnja boja – metalik zlatna

rozetna – metalik zlatna


SAJLA

dužina sajle 1500mm

 

IZVOR SVETLOSTI

tip - LED izvori

svetlosni izvor se isporučuje uz svetiljku