Žardinjera N.R30

DIMENZIJE


dužina                
32cm 

širina                   32cm  

visina                  40cm 

 


MATERIJALIZACIJA

potkonstrukcija

čelični kutijasti profili 10x10mm

saksija

aluminijumski element Ø300x200mm

dobijen metodom dubokog izvlačenja

 


ZAVRŠNA OBRADA


plastifikacija

potkonstrukcija – puder roze 

saksija – puder roze