Svetlosna Instalacija Ring 3

DIMENZIJE
ring 1 Ø1200mm | difuzor sa unutrašnje strane | LED traka

ring 2 Ø1600mm | difuzor sa spoljašnje strane | LED traka

ring 3 Ø600mm | difuzor sa unutrašnje strane | LED traka

rozetna Ø820mm x H=20mm


MATERIJALIZACIJA
elementi dobijeni metodom
dubokog izvlačenja 
aluminijum


ZAVRŠNA OBRADA
plastifikacija
spoljašnja boja – metalik zlatna
unutrašnja boja – metalik zlatna
rozetna – metalik zlatna

 

SAJLA

dužina sajle 1500mm

 

IZVOR SVETLOSTI

tip - LED izvori

svetlosni izvor se isporučuje uz svetiljku