Žardinjera N.M.1

DIMENZIJE


dužina                
42cm 

širina                   42cm  

visina                  42cm 

 


MATERIJALIZACIJA

potkonstrukcija

čelični kutijasti profili 15x15mm

kalota

aluminijumski element Ø385x192mm

dobijen metodom dubokog izvlačenja

 


ZAVRŠNA OBRADA


plastifikacija

potkonstrukcija – crna sjaj 

kalota – crna sjaj